Rapporten & oudergesprek

Beste ouders/verzorgers,

 

Het zal niemand zijn ontgaan: we hebben de afgelopen weken op school de Cito-toetsen afgenomen bij de kinderen vanaf groep 3. Voor kleuters zijn er geen Cito-toetsen meer en dat vinden wij overigens een goede ontwikkeling.

 

Cito

Natuurlijk is het een bewogen jaar en is er veel meer dan Cito om te zien hoe het met kinderen gaat. Onderwijs is maatwerk en ieder kind is anders. De Cito is voor ons dan ook geen meetlat. Het is een hulpmiddel om te zien waar je kind staat in zijn of haar ontwikkeling en om te kijken waar we aanvullend kunnen helpen. Daarbij kijken we veel breder dan alleen naar de basisvakken van Cito:

  • Spelling
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Rekenen

 

KOL-gesprek

Hoewel we alert blijven op de regels rondom verkoudheid, willen we toch graag persoonlijk praten over hoe het gaat. Dat doen we via een (KOL) Kind-Ouder-Leerkracht gesprek. Daarmee komen we ook meer te weten over elkaars ideeën en verwachtingen voor de rest van het schooljaar. Het is absoluut van meerwaarde om het gesprek persoonlijk te voeren in plaats van digitaal. Het geeft veel meer beeld en geluid dat ons in staat stelt niet alleen te vertellen, maar ook goed te luisteren. Daarom volgt er binnenkort de mogelijkheid om weer via het ouderportaal in te schrijven in tijdvakken, zoals jullie van ons gewend zijn. Hier zullen we dus binnenkort communiceren via het ouderportaal.

 

Rapport

Wij zijn kortgeleden begonnen om ons huidige rapport van De Schakel aan te passen aan ons moderne IPC-onderwijs. Dit hebben wij voor de komende rapportenperiode nog niet klaar. Het nieuwe rapport verwachten wij komend schooljaar te presenteren. Het belangrijkste qua ontwikkeling zal zijn dat kinderen zich meer eigenaar zullen voelen van hun rapport. Het is niet meer van deze tijd om een rapport “top-down” te presenteren. Kinderen van deze eeuw zijn meer en meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. 

Ook al is het moderne rapport nog niet klaar: toch willen wij alvast een ander rapport presenteren dan jullie van ons gewend zijn. Dat komt onder andere doordat jullie als ouders ook een flink deel van het onderwijs hebben verzorgd in de thuiswerkperiode. We zouden het prachtig vinden als jullie het komende eenmalige rapport willen aanvullen met eigen observaties over het thuisonderwijs. Dit tijdelijke rapport wordt in principe meegegeven tijdens het gesprekje.

 

Hartelijke groet,

Team De Schakel