Linda Groenewegen

“De keuze voor een school verliep voor ons iets anders dan voor menig andere ouder. Onze oudste Julian is slechthorend. Daardoor heeft hij een specifieke onderwijsbehoefte. Hij heeft verlengde instructie en extra ondersteuning nodig en is daarnaast gebaat bij kleine groepen. Maar ook zaken als acoustiek in het gebouw en het klaslokaal zijn van groot belang. Vanuit de gespecialiseerde peutergroep werd ons geadviseerd om hem in te schrijven op het speciaal onderwijs. Maar wij wilden hem heel graag een kans geven op het regulier onderwijs, mede voor de sociale ontwikkeling. We moesten dus op zoek naar een school die bereid was om Julian de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.“

“Bij het eerste bezoek aan De Schakel kregen we direct een heel goed en welkom gevoel. Toen wij de situatie van Julian bespraken, waren de leerkrachten meer dan bereid om hem een kans te geven. Er werd direct een plan opgesteld om te kijken wat er nodig is. Naast de extra ondersteuning vanuit de eigen IB-er komt de ambulant begeleider van Kentalis één keer per week. Hij heeft 1-op-1 sessies met Julian en geeft praktische tips aan de leerkrachten en mede-leerlingen.”

“Het eerste gevoel dat wij hadden, wordt in de praktijk ruimschoots waargemaakt. De leerkrachten en directeur zijn toegankelijk en meewerkend en staan open voor overleg. Samen hebben we inmiddels veel bereikt. Julian heeft zich enorm goed ontwikkeld sinds hij op De Schakel zit. Zijn spraak gaat met sprongen vooruit en hij hoort echt bij de groep. Het is geweldig om te zien hoe ze hem in de groep hebben opgenomen en hoe zijn klasgenootjes met hem omgaan.”

“De Schakel heeft boven verwachting goed uitgepakt. Het was voor ons een spannende keuze, maar ik ben blij dat we ons gevoel hebben gevolgd. Als straks onze dochter Dafne naar groep 1 gaat, zitten ze samen op dezelfde school. Voor menig ouder heel vanzelfsprekend, maar voor ons is dat dus best speciaal!”