KOL gesprekken

Zoals eerder aangegeven zijn er in week 13 weer KOL gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op school en zullen, zoals eerder aangegeven op het ouderportaal, volgens de richtlijnen van het RIVM gevoerd worden. 

Inschrijven kan onder het kopje 'Oudergesprekken'.