International Primary Curriculum (IPC)

Kenmerkend voor De Schakel is sinds september 2020 het IPC programma (International Primary Curriculum). IPC is een prachtig nieuw onderwijsconcept dat over de hele wereld wordt ingezet om kinderen uit te dagen en bewust te maken van hun eigen ontwikkeling. Het maakt gebruik van thematisch, onderzoekend leren. Kinderen weten veel beter waaróm ze nieuwe dingen leren. Als echte onderzoekers ervaren ze hoe leuk het is om nieuwe dingen te ontdekken en nemen ze de kennis steeds gretiger in zich op!

Hoe gaat dit er dan aan toe in de klas?

Iedere periode wordt er een thema gekozen en stimuleren we de kinderen om actief aan de slag te gaan. Kenmerkend zijn hierbij de “Leerwanden” in onze klassen. Daar zie je werk van kinderen, foto's van activiteiten en de leerdoelen van het huidige thema. Wie de klas inloopt ziet direct welk thema er wordt aangeboden. Er zijn thema’s van twee weken, maar – in de bovenbouw – ook van 6 weken. Er is een variëteit van onderwerpen: van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering.

De leerwand heeft nóg een belangrijke functie: door het ophangen van werk zien kinderen ook op ieder moment wat de opbrengsten zijn en wat er al voor nieuwe kennis is gevonden. Door voortdurend naar het werk op de leerwand te kijken worden kinderen betrokken bij hun eigen leerproces. Ze zien hun kennis letterlijk groeien! “Wat heb ik al geleerd en wat gaan we nog leren? Wat wil ik nu graag verder onderzoeken?”

Met de “I” van Internationaal

Het IPC geeft daarnaast een internationaal perspectief. Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land, maar kijkt ook naar mensen in andere landen. Wij zoeken geregeld contact met scholen over de hele wereld om van elkaar te leren. IPC wordt namelijk op scholen in meer dan 80 landen gebruikt. Hierdoor hebben wij een brede aandacht voor diversiteit en burgerschap.

Wij zetten de komende jaren volop in op dit internationale perspectief door de contacten uit te breiden met andere scholen en kinderen van Edinburgh tot aan Singapore!