Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad, bestaande uit zes leerlingen. Deze leerlingen worden ieder jaar gekozen in de groepen 6, 7 en 8 (iedere groep twee). De leerlingenraad komt eens per kwartaal bijeen om aan de hand van een agenda actuele punten te bespreken. De agenda wordt bepaald door punten die door leerlingen zelf zijn ingebracht en vragen vanuit onder andere de directie, Ouderraad of Medezeggenschapsraad. De leerlingenraad fungeert als klankbord en denktank.

Door de leerlingenraad leren de leerlingen vergadertechnieken en wat het is om een grotere groep te vertegenwoordigen. Ze leren om op een andere manier na te denken over onderwerpen, discussies te voeren en hun standpunten en die van een ander te verdedigen. 

Heb je een vraag voor de leerlingenraad of wil je meer weten? Neem dan contact op met één van je vertegenwoordigers van je klas.

gerelateerde pagina's: