Activiteiten

Buitenschoolse activiteiten

Sport en Spel

De school doet mee aan:

 • Voetbaltoernooien
 • Volleybaltoernooien
 • Avondvierdaagse

De begeleiding hiervan wordt in beginsel verzorgd door ouders/verzorgers en op vrijwillige basis door leerkrachten.

Excursies

Afhankelijk van het aanbod, kunnen we besluiten een museumbezoek in te plannen. Met name in Joure wordt geregeld een tentoonstelling in het Johannes Hesselshuis georganiseerd die geschikt is voor kinderen. Ook een bezoek aan een toneel/muziek/dans voorstelling staat jaarlijks op het programma.

Adopteer een monument

Sinds een aantal jaren bezoeken groep 7 en 8, samen met groep 7 en 8 van "de Trieme", het oorlogsmonument van Richard Jung. Dit is in het kader van de actie "Adopteer een monument" van de "Stichting Februari 1941". Door beide scholen wordt dan een krans gelegd.

Dorpsfeest

Het organisatiecomité van het dorpsfeest organiseert elk jaar in juni een kindermiddag. In de tent wordt een gezamenlijke maaltijd genoten en ook worden er activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen, de verantwoordelijkheid van de kindermiddag ligt bij het organisatiecomité. Wel zijn er personeelsleden aanwezig om het organisatiecomité te assisteren, maar dat gebeurt op vrijwillige basis. Ouders moeten zelf beslissen of hun kinderen aan de festiviteiten meedoen.

Koningsdag

Dit evenement wordt gehouden in samenwerking met "De Trieme" en wordt gehouden op de dag voor Koningsdag/Meivakantie

Extra schoolse activiteiten (sport/cultuur/goede doelen/excursies)

 • Vergaderingen OTMR/MR/OR/TEAM
 • Groepsavonden
 • Verjaardag onderwijzend personeel
 • Project- of feestavond
 • Bezoek sinterklaassprookje
 • Sint-Nicolaasfeest
 • Kerstfeest
 • Cito-toets
 • Voetbaltoernooi
 • Sportdag
 • Schoolreisjes
 • Laatste schooldag
 • Culturele activiteiten