SoVa trainingen

Het doel van een SoVa-training is om kinderen sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdsgenoten en volwassen.

Voor meer informatie zie bijlage. Hier is ook een aanmeldformulier aan toegevoegd.

Gerelateerde documenten: