Wij zoeken versterking voor het Kinderinnovatieraad Ouderteam!

Bij de Kinderinnovatieraad denken en doen leerlingen actief mee met de ontwikkeling van het Ambion onderwijs. Deze raad bestaat uit bovenbouw leerlingen van alle Ambion scholen. In deze raad mogen ook twee leerlingen van de Schakel deelnemen. Hier zal de komende periode een stemmingsronde voor gedaan worden. Om de ideeen en wensen van de leerlingen te verdiepen en praktisch uit te voeren vragen we de hulp van ouders/verzorgers. Hiervoor is nu een KIR Ouderteam opgericht. 

U kunt zich voor dit ouderteam opgeven. Van iedere Ambion school mag er 1 ouder/verzorger deelnemen aan dit zogenoemd KIR - ouderteam, die dan uiteindelijk zal bestaan uit 24 ouderleden.   

De bedoeling is om vanuit eigen kennis en ervaring (vanuit het bedrijfsleven) Ambion leerlingen vanuit de Kinderinnovatieraad te ondersteunen. Helpen om de plannen en wensen die in de Kinderinnovatieraad worden bedacht, ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Daarnaast kun je meedenken over de ontwikkeling van de Kinderinnovatie raad. Het ouderteam komt een aantal keer per jaar bijeen in Thialf.

Heeft u hiervoor interesse of bent u enthousiast geworden en wilt u zich opgeven? Dat kan via een mail naar rixt.proot@ambion.nl

U kunt ook altijd even vragen naar meer informatie of kijken op www.kinderinnovatieraad.nl

Vriendelijke groet,

Rixt Proot