Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

"Wij leren thuis"schoolkrant

De afgelopen week heeft Ingrid Janssen naar aanleiding van haar oproep veel leuke berichten ontvangen van leerlingen. Deze zijn verzameld in de eerste Ambion schoolkrant "Wij leren thuis". We weten niet hoe lang de Corona maatregelen nog van kracht zijn. Maar tot die tijd hopen we iedere week een "Wij leren thuis" schoolkrant uit te brengen vol creativiteit, talent en leuke berichten over het thuis leren. Veel leesplezier!

Lees meer 

Thuislessen

Hierbij de nodige informatie voor ouders en leerlingen voor de aankomende periode om zoveel mogelijk nuttige invulling te geven aan de ‘lege’ dagen.  De thuislessen zijn geen vervanging van de lessen op school. Het is een tijdelijk noodoplossing om de vakken te onderhouden. 

Lees meer 

Coronavirus update

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd ten aanzien van het Corona virus. Op dit moment is het Corona-virus aangemerkt als Pandemie. Dit geeft geen reden tot paniek, wel tot bewustzijn en verantwoordelijkheid. Graag willen wij u met bijgevoegde brief informeren welke gevolgen dit heeft voor het bezoeken van de scholen van Ambion.

Lees meer 

Voorschoolse opvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),In januari 2020 hebben we een brief de deur uitgedaan om een inventarisatie te doen naar de haalbaarheid voor een voorschoolse opvang voorziening in Sintjohannesga en Rotsterhaule. Dit hebben we zowel op Cbs De Trieme als op OBS De Schakel uitgezet. 

Lees meer